CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Languages Activities
 
 
CMC

Komunikácia vo viacjazycnom kontexte Univerzita v ústrety podnikom

Poznanie a rozvoj akademických a odborných jazykových zrucností pre študentov mobilít, absolventov univerzít a zamestnancov.

Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia vyjadruje výlucne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií, ktoré sú v nej uverejnené.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.