CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Kontext: Program Socrates aktivita Lingua 2

Projekt CMC bol navrhnutý v rámci programu Socrates aktivita Lingua 2 a je financovaný Európskou komisiou.
Lingua (štúdium a výucba cudzích jazykov) je jedným z programov Európskej únie v oblasti vzdelávania. Cielom programu Socrates, a hlavne podprogramov Erasmus, Comenius a Grundtvig, je podpora štúdia a výucby cudzích jazykov. Lingua podporuje tieto podprogramy pomocou opatrení s cielom:

• podporit jazykovú rôznorodost v Únii;
• prispiet ku skvalitneniu výucby a štúdia jazykov;
• podporit prístup k možnostiam celoživotného vzdelávania podla potrieb jednotlivcov.

Lingua má dve hlavné casti:
Lingua 1 - Podpora jazykového vzdelávania
Lingua 2 - Tvorba materiálov a nástrojov jazykového vzdelávania
Lingua 2 má za ciel zabezpecit dostatocne velký rozsah nástrojov jazykového vzdelávania pre študentov jazykov.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.socleoyouth.be

 

Projekt

Ciele pojektu

Produkty

Cielová skupina

Cielové jazyky ucebných materiálov

Metódy a didaktické postupy

Hlavné fázy projektu

Strucne o projekte

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.