CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partneri
Kontakt
Správy
Vdaka...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Cielové jazyky ucebných materiálov

Ucebné materiály budú v šiestich cielových jazykoch: holandcine (NL), anglictine (EN), taliancine (IT), portugalcine (PO), slovencine (SK), a španielcine (ES). Je všeobecne známe, že holandcina, taliancina, portugalcina a slovencina sú menej používané a menej študované jazyky. A preto úlohou tohto projektu je prispiet k rozvíjaniu akademických jazykových zrucností v týchto jazykoch, aby sme poukázali na potrebu širšieho viacjazycného spolocenstva, kde znalost týchto jazykov môže byt zaciatkom ich rozšírenia v európskych krajinách.

Projekt

Kontext: Program Socrates aktivita Lingua 2

Ciele pojektu

Produkty

Cielová skupina

Metódy a didaktické postupy

Hlavné fázy projektu

Strucne o projekte

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.