CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Partnerzy
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partnerzy
Kontakt
News
Dzieki...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Partnerzy

Uniwersytet w Calabrii, Włochy – instytucja Koordynująca Projekt CMC

Składa się z sześciu wydziałów (Sztuki, Ekonomii, Inżynierii, Matematyki i Nauk Przyrodniczych, Farmacji oraz Nauk Politycznych), oferuje czterdzieści trzy rodzaje studiów I stopnia oraz trzydzieści dziewięć rodzajów studiów specjalistycznych II stopnia. Są tu dwa Centra Doskonałości promowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Centrum Doskonałości w Informatyce oraz Cemif.Cal) a także centrum doskonałości promowane przez Ministerstwo Łączności (Centrum Doskonałości w Ekonomii i Zarządzaniu Wiedzą) obok licznych zaawansowanych laboratoriów badawczych, z których część posiada akredytację na poziomie międzynarodowym, potwierdzoną przez porozumienie zawarte z Systemem Szkolnictwa Wyższego w Kalifornii.
Główne cele jakie wyznaczył sobie Uniwersytet w Calabrii to doskonałość naukowa, międzynarodowy charakter, rozwój i wsparcie międzynarodowych wymian studentów. Uniwersytet w Calabrii wkłada wiele wysiłku w rozwój międzynarodowych stosunków z innymi uniwersytetami a także innymi instytucjami i organizacjami promującymi mobilność naukowców, wymiany studenckie i wspólne projekty badawcze. Zabiega też energicznie o to, aby jego absolwenci byli konkurencyjni i obdarzeni poczuciem odpowiedzialności społecznej potrzebnym do odniesienia sukcesu zawodowego w stale zmieniającym się i coraz bardziej skomplikowanym społeczeństwie. Rynek pracy we wszystkich dziedzinach potrzebuje nowych specjalistów i nasz Uniwersytet chce odpowiadać na te potrzeby. Doskonałym bodźcem do nawiązywania międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi było rozpoczęcie w latach osiemdziesiątych programów europejskich, takich jak ERASMUS, co otworzyło drogę do działań związanych z mobilnością studentów. W 1996 roku działanie ERASMUS zostało włączone do większego programu na rzecz edukacji nazwanego Socrates. Nasz Uniwersytet przeprowadził wiele działań szkoleniowych w obszarze uczenia się przez całe życie oraz badań naukowych/dydaktycznych w ramach programów UE takich jak Leonardo, Socrates, Adapt, Horizon, itp., a także w ramach współpracy z organizacjami prywatnymi, publicznymi i międzynarodowymi.
Różnorodne działania przyniosły bardzo dobre efekty, zarówno pod względem skuteczności jak i efektywności, między innymi dzięki nowym systemom ewaluacji.
Uniwersytet, poprzez strukturę „Biura Współpracy”, tworzy rodzaj połączenia między sobą, Przedsiębiorstwami i otoczeniem. Działania realizowane przez personel tego biura (przy wsparciu różnych Wydziałów i Departamentów) obejmują: Promocję i Waloryzację Badań oraz Transferu Technologii (Działalność badawcza, Komercjalizacja, Patenty, itp.); Biuro Informacyjne: informacje na temat finansowania ze środków regionalnych, krajowych i Komisji Europejskiej (publikacja dokumentów, informatorów, porad, itp.) – wsparcie podczas realizacji projektu; Działania Analityczne i Badawcze (analiza Zapotrzebowania Przedsiębiorstw na Innowacje Technologiczne); Współpraca Regionalna i Ponad-Regionalna (Badania Partnerskie ze: Stowarzyszeniami Handlowymi, Centrami Badawczymi, Europejską Siecią IRC – Centrum Przekazu Innowacji oraz APRE- Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.

Centrum Językowe na Uniwersytecie w Calabrii (CLA - –Centro Linguistico d’Ateneo) zostało utworzone w 1972 roku jako Laboratorium Językowe i przekształciło się w Centrum Językowe po zmianie jego statutu w 1998 roku.
Centrum Językowe oferuje różne usługi w zakresie nauczania języków obcych. W szczególności organizuje kursy: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, angielskiego a także kursy włoskiego dla studentów zagranicznych. Kursy są przeznaczone dla studentów, nauczycieli, doktorantów, studentów programów Socrates i Erasmus, personelu administracyjnego uczelni oraz, w ramach limitów ustalonych przez Komitet Naukowo-Badawczy, dla osób spoza uczelni.
Centrum Językowe zachęca do realizacji projektów w celu unowocześnienia metodologii nauczania języków obcych. Dodatkowo ma an celu stymulowanie rozwoju wiedzy technicznej nauczycieli, naukowców, ekspertów językowych i współpracowników jak również personelu technicznego Centrum.

 

Partnerzy

Uniwersytet w Santiago de Compostela

Londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Politycznych

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.