CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
 
Projekt
Partnerzy
Kontakt
News
Dzieki...
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Kontekst: Program Socrates Działanie Lingua 2

Projekt CMC został przygotowany w ramach Programu Socrates Działania Lingua 2 i był finansowany przez Komisję Europejską.
Lingua (Uczenie się i nauczanie języka) jest jednym z programów Unii Europejskiej w dziedzinie Edukacji. Promocja uczenia się i nauczania języków jest celem programu SOCRATES jako całości, a w szczególności Działań Erasmus, Comenius i Grundtvig. Lingua wspiera te Działania poprzez środki zaprojektowane, by:

- promować i wspierać różnorodność językową w całej Unii;
- przyczynić się do podniesienia jakości nauczania i uczenia się języków;
- promować dostęp do możliwości uczenia się przez całe życie odpowiednich do’ potrzeb każdego człowieka.
Lingua jest podzielona na dwa działania:
ˇ Lingua 1  Promocja uczenia się języków
ˇ Lingua 2  Rozwój narzędzi i materiałów do nauki języka
Działanie 2 ma na celu zapewnienie wystarczająco szerokiego zakresu narzędzi do nauki języków dla osób uczących się języków.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej www.socleoyouth.be

Projekt

Cele

Produkty

Grupa docelowa

Docelowe języki produktów

Metody i podejścia dydaktyczne zastosowane w materiałach.

Główne kroki projektu

Projekt w skrócie

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.